Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Bilgilendirme;
 
 
HD ULUSLARARASI TİC. VE AMB. SAN. LTD. ŞTİ.  olarak kişisel verilerinizin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na (“Kanun”) uygun olarak işlenerek, muhafaza edilmesine büyük önem veriyoruz. Müşterilerimizi kişisel verileri toplama, işleme, aktarma amacımız ve yöntemlerimiz ve buna bağlı olarak sizlerin Kanun'dan kaynaklanan haklarınızla ilgili bilgilendirmek isteriz.
 
 
 
1. Kişisel verilerin toplanmasına ilişkin yöntemler
 
HD ULUSLARARASI TİC. VE AMB. SAN. LTD. ŞTİ. olarak, veri sorumlusu sıfatıyla, mevzuattan kaynaklanan yasal yükümlülüklerimiz çerçevesinde; markalarımızın hizmetlerinden faydalanabilmeniz, onayınız halinde kampanyalarımız hakkında sizleri bilgilendirmek, öneri ve şikayetlerinizi kayıt altına alabilmek, sizlere daha iyi hizmet standartları oluşturabilmek, HD ULUSLARARASI TİC. VE AMB. SAN. LTD. ŞTİ. ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması gibi amaçlarla kişisel verilerinizi sözlü, internet sitesi, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik yöntemlerle toplamaktayız.
 
 
 
2. Kişisel verilerin işlenmesi ve işleme amaçları
 
HD ULUSLARARASI TİC. VE AMB. SAN. LTD. ŞTİ. olarak, veri sorumlusu sıfatı ile çağrı merkezlerimiz, yazılı iletişim kanallarımız, sosyal medya sayfalarımız, mobil iletişim kanalları, mağaza içi iletişim kanalları ve/veya bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü kanallar aracılığı ile; onayınız dahilinde elde ettiğimiz kişisel ve/veya özel nitelikli kişisel verileriniz tamamen veya kısmen elde edilebilir, kaydedilebilir, saklanabilir, depolanabilir, değiştirilebilir, güncellenebilir, periyodik olarak kontrol edilebilir, yeniden düzenlenebilir, sınıflandırılabilir, işlendikleri amaç için gerekli olan ya da ilgili kanunda öngörülen süre kadar muhafaza edilebilir, kanuni ya da hizmete bağlı fiili gereklilikler halinde HD ULUSLARARASI TİC. VE AMB. SAN. LTD. ŞTİ. .'in birlikte çalıştığı özel-tüzel kişilerle ya da kanunen yükümlü olduğu kamu kurum ve kuruluşlarıyla ve/veya Türkiye'de veya yurt dışında mukim olan ilgili 3. kişi gerçek kişi/tüzel kişilerle paylaşılabilir/devredilebilir, kanuni ya da hizmete bağlı fiili gereklilikler halinde yurtdışına aktarılabilir.
 
HD ULUSLARARASI TİC. VE AMB. SAN. LTD. ŞTİ. müşterilerinin markalarımızın hizmetlerinden faydalanabilmesi, onayınız halinde kampanyalarımız hakkında sizleri bilgilendirmek, öneri ve şikayetlerinizi kayıt altına alabilmek, sizlere daha iyi hizmet standartları oluşturabilmek, HD ULUSLARARASI TİC. VE AMB. SAN. LTD. ŞTİ. ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması gibi amaçlarla ve her halükarda 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuata uygun olarak kişisel verilerinizi işleyebileceğimizi bilginize sunarız.
 
 
 
3. Kişisel Verilerin Aktarılması
 
HD ULUSLARARASI TİC. VE AMB. SAN. LTD. ŞTİ., söz konusu kişisel verilerinizi sadece; açık rızanıza istinaden veya Kanun'da belirtilen güvenlik ve gizlilik esasları çerçevesinde yeterli önlemler alınmak kaydıyla yurt içinde ve gerekli güvenlik önlemlerinin alınması kaydıyla yurt dışında, Şirket faaliyetlerinin yürütülmesi, veri sahipleri ile müşterilerimiz arasındaki iş ilişkisinin sağlanması ve/veya bu amaçla görüşmeler yapılması, hizmetler, fırsat ve olanaklar sunulması ve hizmet kalitesinin artırılması amacıyla; grup şirketlerimiz, iş ortaklarımız, faaliyetlerimizin gereği anlaşmalı olduğumuz ve hizmet sunduğumuz müşteriler, tedarikçiler, denetim şirketleri veya yasal bir zorunluluk gereği bu verileri talep etmeye yetkili olan kamu kurum veya kuruluşları, bunlarla sınırlı olmamak üzere ilgili diğer otoriteler ile paylaşabilecektir.

HD ULUSLARARASI TİC. VE AMB. SAN. LTD. ŞTİ, müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek amacıyla isim, yaş, ilgi alanları, e-posta gibi kişisel bilgilerinizi talep etmektedir. Toplanan bu bilgiler, dönemsel kampanyalar, müşteri profillerine yönelik özel promosyonlar ve istenmeyen e-postaların önlenmesi amacıyla yapılan sınıflandırma çalışmalarında kullanılmaktadır. Ayrıca, HD ULUSLARARASI TİC. VE AMB. SAN. LTD. ŞTİ, Pushouse iş ortağıyla birlikte, WhatsApp üzerinden otomatik hatırlatma ve kampanya mesajları göndermektedir. Bunun dışında, müşterilerimizin kişisel bilgileri, yalnızca müşterinin haberi veya talimatı olmadan kesinlikle üçüncü şahıslarla paylaşılmamakta ve bu bilgiler ticari amaçla kullanılmamaktadır. Gizlilik ve güvenlik konularında müşterilerimizin güvenliği en üst seviyede tutulmakta ve kişisel bilgilerin korunması için her türlü tedbir alınmaktadır.
 
4. Kişisel Veri Sahibinin KVK Kanunu'nun (“Kanun”) 11. maddesinde Sayılan Hakları
 
HD ULUSLARARASI TİC. VE AMB. SAN. LTD. ŞTİ. ilgili kişilerin aşağıdaki taleplerine karşılık verecektir:
 
a) HD ULUSLARARASI TİC. VE AMB. SAN. LTD. ŞTİ.'ın kendilerine ilişkin kişisel verileri işleyip işlemediğini ve hangi kişisel verileri işlediğini öğrenme,
 
b) İşleme faaliyetinin amaçlarına ilişkin bilgi alma,
 
c) HD ULUSLARARASI TİC. VE AMB. SAN. LTD. ŞTİ.'ın yurt içinde veya yurt dışında kişisel verileri aktardığı üçüncü kişileri bilme,
 
d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 
e) Kanun'a uygun olarak kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 
f) Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi talebi halinde; yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 
g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve
 
h) Kişisel verilerinin birer kopyasını alma.
 
 
 
Görüş ve sorularınızla ilgili bizimle iletişime geçebilirsiniz.
 
Ünvanı : HD ULUSLARARASI TİC. VE AMB. SAN. LTD. ŞTİ.
 
Adres : Gebkim Osb. Refik Baydur Cad. No:5/212 41455 Dilovası/Kocaeli
 
Mail : [email protected]
 
cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR